Business Listings

Default

kmutnb-logo

Add your review, 0 reviews

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Listed in Colleges and Universities

+66 2 555-2000

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Description: กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตช่างฝีมือที่เน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “เทคนิคไทย – เยอรมัน” ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง…

Read more...

Add your review, 0 reviews

BangkokPost

Listed in Current Events

+662-616-4000

136 Sunthorn Kosa Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand

Description: หนังสือพิมพ์ · จำหน่ายหนังสือและนิตยสาร · การออกอากาศและการผลิตสื่อ ใน กรุงเทพมหานคร

Read more...

Add your review, 0 reviews

seventeen

Listed in Magazines and E-zines

0-2204-2740

ชั้น 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เลขที่ 75/17 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Description: The No.1 Magazine for young women in the world

Read more...

Add your review, 0 reviews

a day

Listed in Media Industry

0-2716-6900 ต่อ 501

เลขที่ 33 ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: สำนักพิมพ์อะบุ๊ก สำนักพิมพ์แห่งแรงบันดาลใจที่มีต้นกำเนิดจากนิตยสารคิดนอกกรอบทางเลือกใหม่อย่าง a day เริ่มต้นจากโปรเจ็กต์ add—a day direct โครงการจัดพิมพ์หนังสือสำหรับนักเขียนและนักวาดหน้าใหม่ โดยที่ a day ช่วยดูแลเรื่องการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเองในจำนวนจำกัด และราคาถูก จากนั้น…

Read more...

Add your review, 0 reviews

แพรว

Listed in Magazines and E-zines

02 422 9999

378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Description: บทความสำหรับผู้หญิง เกี่ยวกับ นิตยสารแพรว สุขภาพ แฟชั่น ความงาม หนังสือแนะนำ และเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ.

Read more...

Add your review, 0 reviews

UP2U Magazine

Listed in Magazines and E-zines

02-7314195,02-7368646

9/2 หมู่บ้านเสรี ซอย 44 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240

Description: UP2U Magazine นิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้รวดเร็ว ตรงใจ ตรงประเด็น และตรงตามความต้องการมากที่สุด ด้วยเนื้อหาที่จะทำให้คุณสามารถ UP! ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจของวัยรุ่น ที่กำลังเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ในขณะนั้น…

Read more...

Add your review, 0 reviews

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Listed in Colleges and Universities

02-201-5714

272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Description: วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งของอาเซียน พันธกิจ สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญา นำเสนอข้อมูล ที่ไว้วางใจได้เสมอ คำขวัญ เราเป็นยิ่งกว่าห้องสมุด

Read more...

Add your review, 0 reviews

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

Listed in Journalism

66 (0) 2889 - 5315

111 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

Description: บทความวิจัย 1.การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 2.สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ : กรณีศึกษา อาเภอท่ามะกา และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 3.แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 4.แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ…

Read more...

Add your review, 0 reviews

วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Listed in Journalism

02-2470013

14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา

Read more...

logo-new

Add your review, 0 reviews

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Listed in Colleges and Universities

043-754416

ชั้น 2 โรงอาหารกลางเก่า ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Description: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ…

Read more...

pantip

Add your review, 0 reviews

Pantip

Listed in Analysis and Opinion

02-616-7022

63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Description: ไม่มีใครรู้ในทุก ๆ อย่าง เรารู้ในสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ มากเท่ากับที่ไม่รู้ในสิ่งที่ผู้อื่นรู้ พันทิปดอทคอมเว็บนี้เพื่อแบ่งปันความรู้ของพวกเราทุกคน

Read more...

615634_480564351971907_534618273_o

Add your review, 0 reviews

Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา

Listed in Media Industry

0-2241-3160

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Description: สำนักข่าวอิศรา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (Thai Press Development Foundation)

Read more...

121

Add your review, 0 reviews

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ : National Archives of Thailand

Listed in Museums and Archives

0-2282-1847 ต่อ 203,103

ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

Description: บุคลากรขององค์กรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทุ่มเทสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองเอกสารสำคัญซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยืนยาว คงคุณค่าของความเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ และนำองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการดำเนินงานจดหมายเหตุ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของเอกสารตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเอกสารของหน่วยงาน และเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นมืออาชีพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครอง ดูแลเอกสารของหน่วยงานให้คงอยู่สมบูรณ์ ยืนยาวตลอดไป สาธารณชนซาบซึ้งในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Read more...

Add your review, 0 reviews

Thairath

Listed in Newspapers

02-272-1030

เลขที่1 อาคาร12 ชั้น11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Description: ไทยรัฐ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย : Breaking News เกาะติดทุกเหตุการณ์ ข่าวด่วนประจำวัน เที่ยงตรง แม่นยำ ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...

Add your review, 0 reviews

กรมอุตุนิยมวิทยา

Listed in Weather

0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8

4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Description: วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” พันธกิจ 1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล 2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

Read more...

12141645_1121119327919571_4651310135892980795_n

Add your review, 0 reviews

TNEWS – ทีนิวส์

Listed in Breaking News

02-525-4242

เลขที่ 50/33 หมู่5 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Description: นำเสนอสถานการณ์ข่าวที่กำลังร้อนแรง โดยนำเสนอ “ความจริง” ในแง่มุมที่แตกต่าง ลงลึกในรายละเอียดและชัดเจน ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริง เพื่อจะนำไปสู่การคลี่คลายประเด็นทางการเมืองที่ถูกบิดเบือนและมีความพยายามจากกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่จะปกปิด บิดเบือน และให้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชน จนทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม

Read more...

Add your review, 0 reviews

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Listed in Breaking News

02-248-8600

90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310

Description: ข่าวในพระราชสำนัก,สังคม,เศรษฐกิจ,การเมือง,ต่างประเทศ,ภูมิภาค,วิทยาศาสตร์,เกษตร,ศิลปะ,กีฬา,ประชาสัมพันธ์,ประกวดราคา,บริการ

Read more...

Add your review, 0 reviews

www.mcot.net

Listed in Breaking News

02-201-6000

63/1 ถนนพระราม 9 ซอย 7 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Description: Website ที่ URL: www.mcot.net เป็นช่องทางใหม่ในการรับชมรายการต่าง ๆ ทั้งแบบออกอากาศสด และเลือกรับชม-รับฟัง รายการย้อนหลังได้จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 MCOT HD, MCOT Family,…

Read more...

12507630_767879726649502_2561271301385657403_n

Add your review, 0 reviews

สำนักข่าวไทย

Listed in Breaking News

02-201-6000

63/1 ถนนพระราม 9 ซอย 7 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-201-6000

Description: สำนักข่าวไทยเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2520 มีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติ และถือเป็นผู้ผลิตหลักที่เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็วทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อของบริษัทฯ ที่หลากหลาย…

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
ICB Websolutions - seo services Thailand

Online Marketing by ICB Websolutions


Skip to toolbar